در حالی که نصب بنر نمای بیرونی سالن کنفرانس به پایان رسیده است . یکی از اعضای انجمن گفتگوی سایت مشهور Macrumors که گویا چشمانی به تیزی عقاب دارد به این نکته پی برده است که بنر کنفرانس (بر خلاف نظر خیلی ها که میگویند بنر یک رنگین کمان را نشان میدهد) حالتی از ایکون های ایفون ۵ در حالت کشیده را نشان میدهد . 

پس از برسی های سایت macrumors ، انها دریافتند که این نکته درست است و بنر ایکون های مانند Game center,iTunes,Music ,.. را در خود جای داده است . احتمالا به این دلیل ایکون ها در حالت کشیده نشان داده اند چون انتظار میرود ایفون ۵ صفحه ای کشیده تر از ایفون های نسل قبل داشته باشد .