ستاره‌شناسان مستقر در دانشگاه کپنهاگ دانمارک این هفته کشفی بسیار (شیرین) انجام داده‌اند. این دانشمندان در فاصله ۴۰۰ سال نوری زمین ماده glycoaldehyde را کشف کرده‌اند که این ماده بیشترین درصد را در بین مواد تشکیل دهنده شکر دارد!

گرچه این شکر آن ماده‌ای نیست که شما در نوشیدنی‌های خود می‌ریزید و مصرف می‌کنید، اما بافت این ماده یکی از موادی است که (ریبونوکلیک اسید) را تشکیل می‌دهند که یکی از حیاتی‌ترین مواد برای زندگی انسان است.

این مولکول‌ها که شکر نامیده می‌شوند در طی تحقیقات (آرایه بزرگ آتاکاما) در صحرای آتاکامای شیلی یافت شدند. این تحقیقات یکی از مهم‌ترین تحقیقات نجوم رادیویی است که به بشر برای یافت اشیا و کرات سرد در جهان هستی کمک می‌کند. در این نوع رصد اشیا به وسیله رادیو تلسکوپ‌ها و شناسایی امواج این اشیا مشخص و علامت‌گذاری می‌شوند. هنگامی که دانشمندان کپنهاگ مولکول‌های شکر را یافتند در حال رصد ستاره‌ای جوان شبیه به خورشید ما بودند.

دانشمندان دانمارکی در حین تحقیق متوجه نقطه‌هایی روشن و سفید در فضا شدند که آنها را مولکول‌های شکر توصیف کردند. این کشف این حقیقت را ثابت می‌کند که حیات در کرات دیگر نیز وجود دارد. سال‌های پیش نیز در فاصله ۲۶ هزار سال نوری چنین مولکول‌هایی در فضا یافت شد اما دانشمندان نتوانستند به طور کامل بر موجودیت این مولکول‌ها دلیل بیاورند.

وجود این glycoaldehyde ها، همان‌طور که گفته شد ثابت می‌کند که در سیارات و منظومه‌های اطراف ما زندگی جریان دارد. این کشف گامی نو در یافتن حیات و نوع آن در سیارات دیگر است.