این هم یک پرینتر سه بعدی دیگر که در نمایشگاه امسال معرف شده و قادر به پرینت اشیا در دو رنگ مختلف است. شرکت MakerBot Industries می گوید دیگر پرینترهای سه بعدی که برای مصرف کننده های معمولی هم اکنون در بازار موجود است قادر به پرینت یک رنگ است. اما این مدل جدید با نام MakerBot Replicator می تواند پرینت های دو رنگ با مواد مختلف تولید کند.